Convocator

Conform art.20, alin.1 din Statutul Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitară „APA VĂII ARIEŞULUI” se convoaca sedinta ordinara a Adunarii Generale a Asociatilor pentru data de 29.11.2016 incepand cu ora 09:30 la sediul Companiei de Apa Aries S.A., situat in Turda,str.Axente Sever, nr.2, sala de conferinte ,cu urmatoarea ordine de zi: 1. Hotarare privind “Reducerea cotei de…

Hotărâre Nr.3/28.09.2016 privind aderarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” : comuna Iara si comuna Moldovenesti

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” legal intrunita in sedinta ordinara din data de 28.09.2016, conform prevederilor legale din Actul Constitutiv HOTARASTE: Art.1. Se aproba aderarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” : comuna Iara si comuna Moldovenesti Art.2. Pentru modificarea in acest sens al actului…

Hotărâre Nr.2/28.09.2016 privind retragerea din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” al comunei Ceanu Mare

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” legal intrunita in sedinta ordinara din data de 28.09.2016, conform prevederilor legale din Actul Constitutiv HOTARASTE: Art.1. Se aproba retragerea din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” al comunei Ceanu Mare Art.2. Pentru modificarea in acest sens al actului constitutiv si statutului Asociatiei…

Hotărârea Nr.1/28.09.2016 privind schimbarea adresei pentru sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului”, de pe Turda str.Bogata nr 1 pe Turda str.Axente Sever nr 2

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” legal intrunita in sedinta ordinara din data de 28.09.2016, conform prevederilor legale din Actul Constitutiv HOTARASTE: Art.1. Se aproba schimbarea adresei pentru sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului”, de pe Turda str.Bogata nr 1 pe Turda str.Axente Sever nr 2 Art.2. Cu comunicarea…

AVIZ Nr.2 din 28.09.2016 referitor la modificare Act Constitutiv si Statut cadru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” conform H.G. 855 din 2008

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” in baza Statului si Actului Constitutiv al Asociatiei, HOTARASTE: Art. 1. Se aproba modificarea actului constitutiv si statutului cadru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” conform H.G. 855 din 2008 Art. 2. Pentru modificarea actului constitutiv si statutului cadru al Asociatiei de Dezvoltare…

AVIZ Nr.1 din 28.09.2016 referitor la Studiul de specialitate privind impactul reducerii cotei de facturare a apei uzate de la 100% la 80% pentru localitatile din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului”

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Vaii Ariesului” in baza Statului si Actului Constitutiv al Asociatiei, HOTARASTE: Art. 1. Se aproba Studiul de specialitate privind impactul reducerii cotei de facturare de apă uzată evacuată de la 100% la 80%. Art. 2. Pentru modificarea politicii tarifare actuale referitoare la cantitatea de apă uzată evacuată…

Aprobare cu privire la MASTER PLAN actualizat aferent proiectului ,,Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii”

În data de 28.09.2016 în cadrul ședintei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Văii Arieșului’’ a fost aprobat MASTER PLAN-ul actualizat al proiectului ,,Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii”, inclusiv anexe. Extras din procesul verbal al sedintei A.D.I. A.V.A. desfasurata in data de 28.09.2016 legal intrunita: “2.Reprezentantul…

Cota de facturare a apei uzate se va reduce cu 20% până la sfârșitul anului 2016

Studiul de specialitate privind impactul reducerii cotei de facturare a apei uzate de la 100% la 80% a fost avizat În data de 28.09.2016 în cadrul ședintei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Văii Arieșului’’ a fost avizat studiul de specialitate privind impactul reducerii cotei de facturare de apă uzată evacuată de la 100% la 80%. În…

HOTARARE : Privind mandatarea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului” de a semna prin avizarea de catre A.D.I. „APA VAII ARIESULUI” contractul de finantare

Adunarea Generala al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului” legal intrunita in sedinta ordinara din data de 02.10.2014, conform prevederilor legale din Actul Constitutiv HOTARASTE: Art.1. Se aproba mandatarea Domnului Presedinte,Tudor Stefanie, de a semna prin avizarea de catre A.D.I. „APA VAII ARIESULUI” al contractului de finantare „Asisten?a Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare…