Convocator

Conform art.20, alin.1 din Statutul Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitară „APA VĂII ARIEŞULUI” se convoaca sedinta ordinara a Adunarii Generale a Asociatilor pentru data de 29.11.2016 incepand cu ora 09:30 la sediul Companiei de Apa Aries S.A., situat in Turda,str.Axente Sever, nr.2, sala de conferinte ,cu urmatoarea ordine de zi: 1. Hotarare privind “Reducerea cotei de…